WordPress Snippets – widgets van het WordPress dashboard verwijderen

Om de widget op je WordPress dashboard weg te halen moet je onderstaande snippet toevoegen aan je functions.php bestand:

//Remove unwanted widgets from Dashboard

function remove_dashboard_widgets() {
global$wp_meta_boxes;
unset($wp_meta_boxes[‘dashboard’][‘normal’][‘core’][‘dashboard_plugins’]);
unset($wp_meta_boxes[‘dashboard’][‘side’][‘core’][‘dashboard_secondary’]);
}
add_action(‘wp_dashboard_setup’, ‘remove_dashboard_widgets’);

Geef een antwoord