Nog onduidelijk of Google Analytics in Nederland blijft toegestaan

Google Analytics in Nederland

In januari van dit jaar schreven we al over een mogelijk verbod op Google Analytics. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Is er inmiddels al wat meer duidelijkheid voor gebruikers van Google Analytics?

Nog onduidelijk of Google Analytics in Nederland blijft toegestaan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die in Nederland als toezichthouder op de AVG fungeert, heeft de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan om vast te stellen of Google Analytics nu wel of niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens kon echter nog geen conclusies bekendmaken betreffende een eventueel verbod op Google Analytics in Nederland:  

“De resultaten liggen bij de afdeling Handhaven van de AP. Die afdeling controleert het onderzoek en geeft de onderzochte websites en Google de kans om te reageren. Vervolgens beslist Handhaven over eventuele sancties, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen.”

De conclusie zou in de loop van dit jaar naar buiten gebracht moeten worden, maar wanneer precies is niet duidelijk.

Verbod op Google Analytics in Nederland heeft mogelijk grote gevolgen

In het geval dat Google Analytics inderdaad niet aan de eisen van de AVG voldoet, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Want als het gebruik van Google Analytics in Nederland over een paar maanden niet meer is toegestaan en er wordt niets aan gedaan, dan riskeert het grootste deel van alle Nederlandse websites en webshops een boete. Of daar ook daadwerkelijk sprake van zal zijn, is nog even afwachten. Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, weet dat er nog een alternatief is. “Een andere oplossing is dat Google zijn dienstverlening aanpast en geen gegevens meer uitwisselt met de VS.” Of Google ervoor zou openstaan om dergelijke aanpassingen te doen is een tweede.

Geef een antwoord